تبلیغات
توزیع دستگاه تصفیه اب و فاضلاب - تصفیه اب برج خنک کن
 
توزیع دستگاه تصفیه اب و فاضلاب
021-46076082 021-46073396
سه شنبه 18 آبان 1395 :: نویسنده : نوید کد

چرا آب ماده ای منحصر بفرد است

اكثر فرآیند های تولیدی صنعتی جهت بهره برداری صحیح وافزایش بازده نیازمند سیستم برجهای خنك كننده هستند.پالایشگاه ها, كارخانجات فولاد, صنایع پتروشیمی,كار خا نجات تولیدی شیمیایی ونیروگاه های تولیدبرق,جهت پیشبرد اهداف خود 

اطلس اب تولید کننده تصفیه اب و فاضلاب (لطفا اینجا کلیک کنید)

021-46076082

021-46073396

 درزمینه تولید, نیاز مند و وابسته به سیستم برجهای خنك كننده اند. سیستم برجهای خنك كننده دما و فشار را براساس انتقال گرما از سیال گرم به آب سرد , كنترل می نمایدكه در واقع كاهش دما انجام می گیردودرعین حال ، با عث افزایش دمای آب سرد می گردد.بنابراین پیش از استفاده مجدد آب باید آنرا خنك كرد یا اینكه با آب جبرانی تازه , آنرا را جایگزین نمود.

سه روش اساسی درطراحی سیستم برجهای خنك كننده وجود دارد. طراحی یك سیستم خنك كننده ،تاثیر و راندمان آن برای استفاده در یك واحد ، بستگی به نوع فرآیندخنك كردن , خواص و مشخصات آب و ملا حظات زیست محیطی دارد.

* چرا نیاز به سیستم  برجهای خنك كننده یك امر ضروری است

بسیاری از سیستمهای سرمایشی و گرمایشی , فرآیند های  صنعتی وتولیدی كمكی بطور موثر و با بازدهی بالا كار نمی كنند مگر آنكه دما و فشاردر محدوده خاص تثبیت شود.

* فرآیند برجهای خنك كننده بر مبنای چیست
انتقال حرارت از یك ماده به ماده دیگراساس فرآیند خنك كردن است . ماده ای كه حرارت را از دست می دهد, بعنوان ماده خنك شونده و ماده ای كه گرما را دریافت می كند بعنوان ماده سرد كننده در نظر گرفته می شود.كل سیستم برجهای خنك كننده براساس پس دادن و گرفتن حرارت آب با استفاده ازمقادیر زیاد آب جهت سرد كردن, هستند

*چرا جهت سرد كردن از آب استفاده می شود

چند عا مل موثردر منحصر بفرد بودن آب بعنوان یك ماده سرد كننده مناسب ,وجود دارد :

1.            فراوانی , سهولت دسترسی و ارزانی

2.            سهولت در انتقال و جا بجایی

3.            انتقال بخش زیادی از گرما در واحد حجم

4.            عدم انبساط و انقباض قابل ملا حظه در محدوده دمایی نرمال

5.            تجزیه نا پذیر بودن

* منابع آب سرد چه هستند

آب تازه – این آب منشا اولیه آب جبرانی به سیستم برجهای خنك كننده است. آب تازه می تواند از آبهای سطحی ( رودخانه ها- چشمه ها و آبگیر ها) یا از آبهای زیرزمینی ( آب چا های كم عمق یا عمیق ) تا مین گردد. عمو ما , استفاده از آبهای زیر زمینی به جهت یكسان بودن از نظر  تركیب وكا هش مواد معلق نسبت به آبهای جاری بیشتر مرسوم بودهكه بطور مستقیم تحت تاثیر بارش باران, فرسایش و سایر شرایط زیست محیطی قرار دارد.

آب شور و پساب – با توجه به ملا حظات زیست محیطی , هزینه و سهولت در دسترس بودن آب , تعدادی از كارخانجات در حال حاضر از تصفیه پسابهای كارخانه و آب شور بعنوان منا بع آبی در سیستم برجهای خنك كننده استفاده می نماید. توجه دقیق به طرح و تصفیه آب سیستم برجهای خنك كننده با استفاده از این منابع آبی, برای عملكرد مطمئن و طولانی مدت بسیار حیاتی است.

*خواص شیمیایی مهم آب برجهای خنك كننده كدامند

عموما, مهمترین خواص عبارتند از :

قابلیت هدایت الكتریكی- میزان قابلیت آب در هدایت الكتریسیته است.آب موجود در برجهای خنك كننده حاوی مقادیر زیادی از مواد معدنی و گاز های محلول می باشد.قابلیت هدایت الكتریكی با واحد میكرو موس سنجیده می شودو می توانداز یك مقدار جزیی برای آب مقطر تا بیش از10,000 برای آب شور است.

PH – نشانه نسبت خاصیت اسیدی و بازی آب است.مقیاس PH از 0 تا 14 بوده كه عدد 0 نشانه خاصیت اسیدی زیاد و عدد14 نشانه خاصیت بازی زیاد است.

قلیاییت- در آب برجهای خنك كننده دو نوع قلیاییت نقش اساسی را ایفا می نمایند كه شامل قلیاییت كربناتی(CO3) و قلیاییت بی كربناتی(HCO3) است.

سختی- بعلت وجود مواد معدنی كلسیم و منیزیم در آب است.سختی در آب طبیعی متنوع بوده و از یك مقدار در میلیون(PPM) تا بیش از 800 PPM است

*چرا این خواص در سیستم برجها ی خنك كننده مهم می باشد

تمام خواص شیمیایی اصلی آب,مستقیما برچهار مشكل اساسی سیستم برجهای خنك كننده موثرهستندكه عبارتند از:خوردگی , تشكیل رسوب,تجمع لجن و آلودگی میكروبیو لوژی.همچنین این خواص جهت كنترل مسائل ومشكلات برنا مه های تصفیه آب تا ثیر گذار هستند.

قا بلیت هدایت الكتریكی- راهكارهای تصفیه آب برجهای خنك كننده درمحدوده دامنه خاصی ازقا بلیت هدایت الكتریكی پیروی می كند. میزان این دامنه به طراحی سیستم بر جهای خنك كننده خاص , بستگی دارد.

PH- كنترل PH در اكثر برنامه های سیستم برجهای خنك كننده یك امر حیاتی است. عموما, هنگامیكه PH زیر محدوده دامنه پیشنهادی باشد , زمان جهت پدیده خوردگی افزایش می یابد و هنگامیكه PH بالاتر از دامنه های پیشنهادی است , زمان برای تشكیل رسوب افزایش می یابد. همچنین تاثیرگذاری بسیاری از بیو سید ها(biocides) به PH بستگی دارد; لذا در PH های بالا و پایین ممكن است كه به رشد ونمو ساختارهای میكرو بیولوژیكی كمك كند.

قلیاییت- قلیاییت و PH مكمل یكدیگرهستند , زیرا  افزایش PH نشانه افزایش قلیاییت بوده و بر عكس.همچنین با PH و قلیاییت های پایین تر از دامنه پیشنهادی , زمان جهت انجام خوردگی را افزایش می دهد وقلیاییت های بالاتر از دامنه پیشنهادی , مدت زمان تشكیل رسوب را افزایش می دهد. زمانیكه مشكلات خوردگی و رسوب با قی است , تجمع لجن نیز یك مشكل خواهد بود.

سختی- مقادیر سختی معمولا به میزان تمایل تشكیل رسوب در آب موجود برجهای خنك كننده بستگی دارد. خط مشی های مدون شده استفاده از مواد شیمیایی جهت جلو گیری از تشكیل رسوب تنها هنگامی نتیجه بخش خواهد بود كه میزان سختی آب در محدوده دامنه تعیین شده كنترل شود.بعضی از راهكارهای كنترل خوردگی نیاز به یك میزان سختی معین دارند تا به عنوان یك مما نعت كننده خوردگی بشكل صحیح عمل نماید. بنا براین اطمینان از عدم كاهش سختی در این گونه خط مشی ها بسیار مهم است.

*انواع معمول سیستم برجهای خنك كننده آب كدامند

هر چنددر سیستم بر جهای خنك كننده آب وجه تمایز وجود دارد اما معمولا سه نوع طرح بنیادی و اساسی وجود دارندكه عبارتند از :

1.            سیستم های سیر كوله باز

2.            سیستم های یكبار گذر

3.            سیستم های سیر كوله بسته

*تفا وت این سه سیستم درچیست

1. سیستم سیركوله باز- این سیستم در حجم وسیعی از طراحی سیستم برجهای خنك كننده در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد كه شامل پمپ, مبدل حرارتی و برج خنك كننده است .پمپ عمل پمپاژ  و سیر كوله آب را از طریق مبدل حرارتی انجام می دهدكه با عث جذب گرما و انتقال آن به برج خنك كننده می شود و در آنجا گرمای آب توسط عمل تبخیربه محیط پس داده می شود. بواسطه عمل تبخیر, اب در سیستم سیركو له باز از نظر شیمیایی دستخوش تغییر می گردد.

2.سیستم یكبار گذر-  در این سیستم آب خنك كننده تنها یكبار از داخل مبدلهای حرارتی می گذرند. بواسطه استفاده از حجم زیاد آب جهت خنك كردن , دمای آب خروجی از سیستم به آرامی افزایش می یابدو عملا مواد معدنی موجود در آب برج خنك كننده هنگام عبور از مبدل حرارتی دستخوش تغییر نمی شوند.

3.سیستم سیركوله بسته- در این سیستمها آب خنك كننده بطور پیوسته وبه دفعات در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا آب گرما رااز سیال فرآیند جذب و سپس در یك مبدل حرارتی گرما را آزاد می كند.در این سیستمها از برج خنك كننده استفاده نمی شود.

* مقا یسه این سه سیستم با هم :

1. سیستم سیركوله باز

مشكلات معمول موجود:خوردگی – تجمع لجن (FOULING)- تشكیل رسوب سخت (SCALE) فساد چوب – آلودگی میكروبیولوژیكی

مثال: استخرهای با سیكل پاشش- برجهای خنك كننده- كندانسورهای بخار

تغییرات متوسط دما:10-30˚f

حجم آب مصرفی :محدود

2.سیستم یكبار گذر

مشكلات معمول موجود:خوردگی- تجمع لجن(FOULING)- تشكیل رسوب سخت (SCALE)- آلودگی میكروبیولوژیكی

مثال:سیستمهای آب آشا میدنی – فرآیند آب- خدمات عمومی

تغییرات متوسط دما:f˚5-10

حجم آب مصرفی: بسیار زیاد

3.سیستم سیركوله بسته

مشكلات معمول موجود:خوردگی- تجمع لجن

مثال:در ژاكتهای(بدنه دو لایه) موتورهای دیزل- رادیاتورهای ماشین- سیستمهای خنك كننده آب(چیلر)

تغییرات متوسط دما:10-15˚f

حجم آب مصرفی:قابل صرف نظر

اطلس اب تولید کننده تصفیه اب و فاضلاب (لطفا اینجا کلیک کنید)

021-46076082

021-46073396

http://atlasab.ir/main/post_cat/7/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 02:51 ق.ظ
Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks,
However I am having problems with your RSS. I don't
understand the reason why I can't subscribe to it. Is there anybody else
having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond?
Thanks!!
یکشنبه 18 تیر 1396 09:06 ق.ظ
Stunning quest there. What happened after? Thanks!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 07:35 ق.ظ
Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing,
great written and come with approximately all important infos.
I would like to peer more posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :